Informacja o majątku publicznym

INFORMACJE O MAJĄTKU PUBLICZNYM POZOSTAJĄCYM W DYSPOZYCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE

 

  1. Dom Pomocy Społecznej położony jest w Uhowie, przy ulicy Surażskiej 67 na działce oznaczonej Nr geodezyjnym 339/4 o powierzchni 1,81 ha. Wartość księgowa działki ustalona na dzień przekazania nieruchomości Domowi przez Powiat Białostocki w trwały zarząd tj. 24.10.2001r. wynosiła 95.900zł.
  2. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta nr 104.628 prowadzona przez Sąd Rejonowy IX Wydział ksiąg Wieczystych w Białymstoku, w której w Dziale II - Właściciel wpisano Powiat Białostocki.
  3. Nieruchomość zabudowana jest dwoma obiektami. Pierwszy, w którym mieszczą się: pawilon łóżkowy wraz z częścią administracyjną, pawilon gastronomiczny wraz z magazynem spożywczym, pawilon techniczno - gospodarczo - magazynowy wraz z kotłownią i agregatornią oraz pawilony łóżkowe A, B i C. W drugim obiekcie znajduje się pralnia z zapleczem i garaż samochodowy. Łączna powierzchnia użytkowa 4.956,1m2, kubatura w m3 - 21.381, wartość księgowa obiektów ustalona na dzień przekazania nieruchomości  przez Powiat Białostocki w trwały zarząd Domowi tj. 24.10.2001r. wynosiła 2.706.818 zł. Natomiast ustalona na ten dzień wartość księgowa budowli wyniosła - 273.210 zł, a ruchomości i innych środków trwałych 288.940 zł.
  4. Stan majątkowy brutto Domu na dzień 1 stycznia 2014 r  wynosi razem  5 078 789,77 zł. w tym:

1)    Budynki i lokale                                                                   -  3 013 380,80 zł.

2)    Obiekty inżynierii ( drogi ogrodzenia itp.)                        -     405 262,23 zł.

3)    Maszyny energetyczne (kotłownie)                                    -       69 348,61 zł.

4)    Maszyny i urządzenia ( komputery, serwery drukarki itp.)              -       39 772,68 zł.

5)    Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty                          -     107 176,00 zł.

6)    Urządzenia techniczne                                                         -     444 699,79 zł.

7)    Środki transportowe                                                           -     142 000,00 zł.

8 )   Narzędzia i przyrządy (kserokopiarki, maszyny do pisania)          -       26 626,97 zł.

                                                      razem                                   - 4 248 267,08 zł               

9)   Środki inwentarzowe ( Wyposażenie )                                               -      830 522,69 zł.

                                                      razem                                   - 5 078 789,77 zł.             

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Pasieka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Data wytworzenia: 2016-10-12

Wprowadzający: Marta Pasieka

Modyfikujący: Marta Pasieka

Data modyfikacji: 2016-10-12

Opublikował: Marta Pasieka

Data publikacji: 2016-10-12