Podstawowe informacje o działalności i organizacji Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Podstawowe informacje o działalności i organizacji Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

  1. Dom Pomocy Społecznej w Uhowie został utworzony z dniem 1 stycznia 1987r.
  2. Dom Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową dla której organem prowadzącym jest Rada Powiatu Białostockiego.
  3. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Liczba miejsc przeznaczonych dla mieszkańców – 125, w tym 61 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych, oraz 64 miejsca dla osób w podeszłym wieku. w pokojach 2 osobowych z łazienką i sanitariatem każdy. Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu.
  4. Domem kieruje Dyrektor, odpowiada za całokształt działalności, jego prawidłowe funkcjonowanie, wykonywanie obowiązków przez podległych pracowników oraz zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków jego mieszkańcom. Dyrektor Domu Uchwałą nr 261/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16.06.2012r. został upoważniony do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu. 
 

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Pasieka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Data wytworzenia: 2016-10-12

Wprowadzający: Marta Pasieka

Modyfikujący: Marta Pasieka

Data modyfikacji: 2016-10-12

Opublikował: Marta Pasieka

Data publikacji: 2016-10-12