Kontrole

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W DPS.

 

 1. Kontrola Rady Powiatu Białostockiego w dniu 20-02-2014 r w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków od pensjonariuszy.
 2. Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w dniu 16-01-2014 r – kompleksowa bloku żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.
 3. Kontrola Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w dniu 29-09-2013 r – kompleksowa obiektu w zakresie sprawdzenia zgodności stanu technicznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych w środowisku pracy, oraz stężenia substancji chemicznych i ich mieszanin.
 4. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przeprowadzona w dniu 15-01-2013 r dotyczyła przestrzegania obowiązujących zasad w zakresie przyjmowania mieszkańców do Domu (DPS) oraz organizacji i dokumentowanie działań w zakresie podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców.
 5. Kontrola Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w dniu 10-01-2013 r. – kontrola kompleksowa bloku żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.
 6. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 11-10-2012 r dotycząca dostosowania dokumentacji pracowniczej do nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 7. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w dniu 02-10-2012 r w zakresie Przestrzegania standardów świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
 8. Kontrola Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w dniu 26-09-2012 r w zakresie badań ciepłej i zimnej wody w kierunki badań bakterii.
 9. Kontrola Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w dniu 13-06-2012 r –kontrola kompleksowa bloku żywienia oraz rekontrola zaleceń decyzji z roku 2011.
 10. Kontrola ZUS Białystok  09-02-2012 – kompleksowa za rok 2009, 2010 i 2011.   
 11. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 07-12-2011 r dotycząca spraw pracowniczych w świetle nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 12. Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadzona w dniu 11-10-2011 r. w zakresie opieki długoterminowej świadczonej mieszkańcom Domu.
 13. Kontrola Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w dniu 28-03-2011 r. kompleksowa.
 14. Kontrola Kompleksowa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniach 4-6 listopada 2009 r. Przedmiot kontroli: Przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 1.01.2008 r do dnia kontroli. 
 15. Audyt Audytora Wewnętrznego Powiatu Białostockiego przeprowadzony w dniach 28-29 września 2009 r. Tematem audytu było „Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji” Celem było dokonanie oceny procedur regulujących organizację inwentaryzacji w jednostce oraz ocena prawidłowości przeprowadzonych inwentaryzacji. 

 

Zalecenia pokontrolne udostępniane są na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora z uwzględnieniem ograniczeń wynikających  z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w siedzibie Domu, w godzinach urzędowania w sekretariacie Domu.

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Pasieka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Data wytworzenia: 2016-10-12

Wprowadzający: Marta Pasieka

Modyfikujący: Marta Pasieka

Data modyfikacji: 2016-10-12

Opublikował: Marta Pasieka

Data publikacji: 2016-10-12